Ajax loader

Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm (Photos & videos) 

Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm (Photos & videos) 

Collection 
GP1SX8WP 
03/31/2022 
Activists urge Swedish politicians to end all imports of Russian fossil fuels and stop fueling Putin’s war in Ukraine.
Greenpeace Nordic activists in peaceful protest on top of a construction crane overlooking the Swedish parliament. The activists have mounted a 30 meter long banner with the message “People Want Peace - Stop Fuelling war” directed at the Swedish political decision makers.

Greenpeace Nordic calls on Europe to reject and ban any import of fossil fuels from Russia and to rapidly phase out all fossil fuels to fight the climate crisis and protect humanity. 
In original language: 
Greenpeaceaktivister genomför en fredlig aktion för ett Svenskt importstopp av rysk olja och gas i en byggkran vid riksdagen. Aktivisterna har bland annat monterat en 30 meter lång banderoll med budskapet “People Want Peace - Stop Fuelling war”. 
Greenpeaceaktivister genomför en fredlig aktion för ett Svenskt importstopp av rysk olja och gas i en byggkran vid riksdagen. Aktivisterna har bland annat monterat en 30 meter lång banderoll med budskapet “People Want Peace - Stop Fuelling war”.

Greenpeace kräver att riksdag och regering beslutar om ett importstopp för alla fossila bränslen. Stoppar de statliga bolagens fortsatta köp av rysk olja och gas, och genomför kraftfulla åtgärder för att minska bränsleanvändningen och landets energislöseri. 
31 March, 2022 
GP1SX8XK 
★★★★ (E) 
31 March, 2022 
GP1SX8XI 
★★★★ (E) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX90C 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8XG 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8XA 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X8 
★★★★★★★ (A) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8XB 
★★★★ (E) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X3 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X4 
★★★★★ (C) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X7 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X2 
★★★★ (E) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8X0 
★★★★ (E) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8WV 
★★★★★★ (B) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8WX 
★★★★ (E) 
Peaceful Protest on Construction Crane near the Swedish Parliament in Stockholm
31 March, 2022 
GP1SX8WW 
★★★★★★ (B) 
Filters